Maestros tutores

 

Edad INFANTIL
3 años Doña Begoña Bustos Pérez
4 años Doña Cristina Mecha García
5 años Doña Mª Angustias García Garrido

 

Curso PRIMARIA
1º EP Doña Silvia Victoria Sierra Azañedo.
2º EP Doña Patricia Martínez Paredes.
3º EP Doña Sara Martín Navarro.
4º EP Doña Belén Fernández Ávila.
5º EP Doña Rosa Bermejo Mochales.
6º EP Doña Laura Puerta Moreno.